OOLONG TINH TUYỂN

Những lá trà hảo hạng trải qua quá trình tuyển chọn tinh vi, khắt khe của những nghệ nhân sõi nghề, cho hương vị Oolong thăng hoa.